معنی و ترجمه کلمه داراى خواص متضاد به انگلیسی داراى خواص متضاد یعنی چه

داراى خواص متضاد

amphoteric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها