معنی و ترجمه کلمه داراى خواص متعدد به انگلیسی داراى خواص متعدد یعنی چه

داراى خواص متعدد

aeolotropic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها