معنی و ترجمه کلمه داراى خوصیات زوجه به انگلیسی داراى خوصیات زوجه یعنی چه

داراى خوصیات زوجه

wifelike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها