معنی و ترجمه کلمه داراى خوى انسانى به انگلیسی داراى خوى انسانى یعنی چه

داراى خوى انسانى

human

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها