معنی و ترجمه کلمه داراى دانه خشن به انگلیسی داراى دانه خشن یعنی چه

داراى دانه خشن

coarse grained

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها