معنی و ترجمه کلمه داراى دانه هاى خیلى ریز به انگلیسی داراى دانه هاى خیلى ریز یعنی چه

داراى دانه هاى خیلى ریز

superfine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها