معنی و ترجمه کلمه داراى دره تنگ کردن به انگلیسی داراى دره تنگ کردن یعنی چه

داراى دره تنگ کردن

ravine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها