معنی و ترجمه کلمه داراى در کوهى به انگلیسی داراى در کوهى یعنی چه

داراى در کوهى

quartziferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها