معنی و ترجمه کلمه داراى دست قوى که قابل توپ زدن باشد به انگلیسی داراى دست قوى که قابل توپ زدن باشد یعنی چه

داراى دست قوى که قابل توپ زدن باشد

biddable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها