معنی و ترجمه کلمه داراى دست هاى پینه خورده به انگلیسی داراى دست هاى پینه خورده یعنی چه

داراى دست هاى پینه خورده

hard handed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها