معنی و ترجمه کلمه داراى دست کوتاه به انگلیسی داراى دست کوتاه یعنی چه

داراى دست کوتاه

shorthanded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها