معنی و ترجمه کلمه داراى دندانه هاى غیر منظم به انگلیسی داراى دندانه هاى غیر منظم یعنی چه

داراى دندانه هاى غیر منظم

scraggy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها