معنی و ترجمه کلمه داراى دندان کردن به انگلیسی داراى دندان کردن یعنی چه

داراى دندان کردن

tooth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها