معنی و ترجمه کلمه داراى دندان گراز یا بد شکل به انگلیسی داراى دندان گراز یا بد شکل یعنی چه

داراى دندان گراز یا بد شکل

snaggletoothed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها