معنی و ترجمه کلمه داراى دندان گراز به انگلیسی داراى دندان گراز یعنی چه

داراى دندان گراز

tusker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها