معنی و ترجمه کلمه داراى دنده هاى باریک و نمایان به انگلیسی داراى دنده هاى باریک و نمایان یعنی چه

داراى دنده هاى باریک و نمایان

slab sided


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها