معنی و ترجمه کلمه داراى دنده هاى بیرون آمده به انگلیسی داراى دنده هاى بیرون آمده یعنی چه

داراى دنده هاى بیرون آمده

ribby

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها