معنی و ترجمه کلمه داراى دوام شش ماهه به انگلیسی داراى دوام شش ماهه یعنی چه

داراى دوام شش ماهه

semiannual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها