معنی و ترجمه کلمه داراى دوره تحول کوتاه به انگلیسی داراى دوره تحول کوتاه یعنی چه

داراى دوره تحول کوتاه

solstitial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها