معنی و ترجمه کلمه داراى دوشعاع به انگلیسی داراى دوشعاع یعنی چه

داراى دوشعاع

biradial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها