معنی و ترجمه کلمه داراى دومرکز به انگلیسی داراى دومرکز یعنی چه

داراى دومرکز

bicentric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها