معنی و ترجمه کلمه داراى دومعنى به انگلیسی داراى دومعنى یعنی چه

داراى دومعنى

equivocal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها