معنی و ترجمه کلمه داراى دو اتم در هر مولکول به انگلیسی داراى دو اتم در هر مولکول یعنی چه

داراى دو اتم در هر مولکول

diatomic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها