معنی و ترجمه کلمه داراى دو انت هاى نوک تیز به انگلیسی داراى دو انت هاى نوک تیز یعنی چه

داراى دو انت هاى نوک تیز

fluke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها