معنی و ترجمه کلمه داراى دو بال به انگلیسی داراى دو بال یعنی چه

داراى دو بال

dipteran

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها