معنی و ترجمه کلمه داراى دو بخش به انگلیسی داراى دو بخش یعنی چه

داراى دو بخش

dichotomous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها