معنی و ترجمه کلمه داراى دو سطح استوانه اى با محورهاى موازى به انگلیسی داراى دو سطح استوانه اى با محورهاى موازى یعنی چه

داراى دو سطح استوانه اى با محورهاى موازى

bicylindrical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها