معنی و ترجمه کلمه داراى دو شاخه به انگلیسی داراى دو شاخه یعنی چه

داراى دو شاخه

biramous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها