معنی و ترجمه کلمه داراى دو غشاء سلولى به انگلیسی داراى دو غشاء سلولى یعنی چه

داراى دو غشاء سلولى

diploblastic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها