معنی و ترجمه کلمه داراى دو قضیه اصلى و یک قضیه فرعى به انگلیسی داراى دو قضیه اصلى و یک قضیه فرعى یعنی چه

داراى دو قضیه اصلى و یک قضیه فرعى

compound complex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها