معنی و ترجمه کلمه داراى دو پرچم به انگلیسی داراى دو پرچم یعنی چه

داراى دو پرچم

diandrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها