معنی و ترجمه کلمه داراى دو چشم به انگلیسی داراى دو چشم یعنی چه

داراى دو چشم

binocular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها