معنی و ترجمه کلمه داراى دو کانون به انگلیسی داراى دو کانون یعنی چه

داراى دو کانون

bifocal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها