معنی و ترجمه کلمه داراى دید کم به انگلیسی داراى دید کم یعنی چه

داراى دید کم

gravel blind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها