معنی و ترجمه کلمه داراى ذرات و ترکیبات متعدد و مشابه چند نژادى به انگلیسی داراى ذرات و ترکیبات متعدد و مشابه چند نژادى یعنی چه

داراى ذرات و ترکیبات متعدد و مشابه چند نژادى

polymeric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها