معنی و ترجمه کلمه داراى ذوق هنرى به انگلیسی داراى ذوق هنرى یعنی چه

داراى ذوق هنرى

virtuoso

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها