معنی و ترجمه کلمه داراى راس منحنى به انگلیسی داراى راس منحنى یعنی چه

داراى راس منحنى

recurvate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها