معنی و ترجمه کلمه داراى راه راه رنگى به انگلیسی داراى راه راه رنگى یعنی چه

داراى راه راه رنگى

fasciate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها