معنی و ترجمه کلمه داراى ربط زمانى به انگلیسی داراى ربط زمانى یعنی چه

داراى ربط زمانى

chronologic
chronological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها