معنی و ترجمه کلمه داراى رجحان به انگلیسی داراى رجحان یعنی چه

داراى رجحان

preferable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها