معنی و ترجمه کلمه داراى رفتار زمخت و بدون آداب به انگلیسی داراى رفتار زمخت و بدون آداب یعنی چه

داراى رفتار زمخت و بدون آداب

clownish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها