معنی و ترجمه کلمه داراى رنگ ثابت به انگلیسی داراى رنگ ثابت یعنی چه

داراى رنگ ثابت

colorfast
fadeless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها