معنی و ترجمه کلمه داراى رنگ خاکسترى به انگلیسی داراى رنگ خاکسترى یعنی چه

داراى رنگ خاکسترى

ashen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها