معنی و ترجمه کلمه داراى رنگ سبز مایل به زرد به انگلیسی داراى رنگ سبز مایل به زرد یعنی چه

داراى رنگ سبز مایل به زرد

glaucous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها