معنی و ترجمه کلمه داراى رنگ ناجور به انگلیسی داراى رنگ ناجور یعنی چه

داراى رنگ ناجور

off color
off colored

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها