معنی و ترجمه کلمه داراى رنگ هاى متغیر به انگلیسی داراى رنگ هاى متغیر یعنی چه

داراى رنگ هاى متغیر

varicolored

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها