معنی و ترجمه کلمه داراى رنگ هاى مشابه به انگلیسی داراى رنگ هاى مشابه یعنی چه

داراى رنگ هاى مشابه

homochromatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها