معنی و ترجمه کلمه داراى رنگ و درخشندگى متغیر به انگلیسی داراى رنگ و درخشندگى متغیر یعنی چه

داراى رنگ و درخشندگى متغیر

chatoyant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها