معنی و ترجمه کلمه داراى رنگ پریده و مرده به انگلیسی داراى رنگ پریده و مرده یعنی چه

داراى رنگ پریده و مرده

cadaverous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها