معنی و ترجمه کلمه داراى روحیه اجتماعى به انگلیسی داراى روحیه اجتماعى یعنی چه

داراى روحیه اجتماعى

public spirited

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها